reell

Adjektiv

Hur används ordet reell

 • "Det är en reell minskning jämfört med den förra sjuårsbudgeten."
 • "Hon menar att det mer handlar om en upplevelse än reell snabbhet."
 • "Var det bara, som så många kritiker säger, ett elitistiskt jippo, som saknar reell politisk innebörd?"
 • "Den hade blivit än lägre om man räknar bort de vinster från utländsk verksamhet som företag flyttat hem av skatteskäl och som inte har någon reell inverkan på svensk ekonomi."
 • "Det motsvarar hela den påstådda ökningen ( 130 miljarder ) – alltså ett sämre penningvärde och därmed ingen reell ökning av skatteintäkterna."
 • "De sägs ha varit av ” reell nytta ”, bland annat för att kunna väcka åtal, frihetsberöva misstänkta, ta till andra tvångsmedel eller avföra misstankar."
 • "De sägs ha varit av ” reell nytta ”, bland annat för att kunna väcka åtal, frihetsberöva misstänkta, ta till andra tvångsmedel eller avföra misstankar."
 • "Förslagsvis genom att fördela dem till lärosätena och ge universitetslärarna reell forskningstid i tjänsten."
 • "Hittills har den nya lagstiftningen från 2011 inte inneburit någon reell skillnad avseende hyresnivåerna."
 • "De lärare som genom mångårig erfarenhet skaffat sig reell kunskap bör genom yrkesprov kunna få papper på sin kompetens."
 • "– Vi vill göra opinionen medvetna om att det här är ett försvinnande litet problem, där det inte heller finns något underlag som visar att en återanvänd vedspis får någon reell påverkan på miljön, säger Bengt Nikander."
 • "– Först och främst ska vi flytta Karlskrona behandlingshem – ett förslag på en reell lösning kan komma tidigast 2021, säger Margaretha Jansson."
 • "Till sitt försvar har kommissarien hävdat att fotograferingen skedde frivilligt, men JO menar att eftersom den omhändertagna personen var onykter kan man i det aktuella fallet inte kan tala om någon ” reell frivillighet ”."
 • "Han har inte haft någon reell möjlighet att försvara sig mot angreppet, säger Tomas Olsson."
 • "Han har inte haft någon reell möjlighet att försvara sig mot angreppet, säger Tomas Olsson."
 • "– Det här har egentligen ingen reell betydelse för utredningen, säger han."
 • "Man kan säga att kundmakten har blivit reell i dag."
 • "På några års sikt, om levnadsstandarden för befolkningen inte förbättras, ser han dock en reell risk för stora politiska förändringar."
 • "Det är inte ovanligt att företagsledare beordras att rapportera stigande försäljning, oavsett reell utveckling."
 • "Han har inte haft någon reell möjlighet att försvara sig mot angreppet, säger Tomas Olsson."

Vad betyder reell inom lingvistik ?

verklig, faktisk, äkta; som stämmer överens med verkligheten, rejäl

Relaterat till reell

tillvaro

riktighet

viktighet

utskiljning

redlighet

verklighet

Diskussion om ordet reell