administrativ

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till administrativ

Hur används ordet administrativ

  • "Rollerna spelas av kyrkans egen personal som kyrkvaktmästare, präster, kantor och volontärer och administrativ personal."
  • "- Vår bedömning är att det kommer att finnas kvar mellan 50 och 60 ton sill i det här området efter vecka 23, säger Jarl Engquist, handläggare på enheten för administrativ kontroll vid HaV."
  • "Och jag tycker inte det är en politisk fråga, utan en ren administrativ fråga."
  • "Statsbidraget innebär bland annat rekrytering av lärare, förstelärare, specialpedagoger, elevassistenter och administrativ personal."
  • "Vi har ännu inga spår efter honom, och jag talade nyss med polisen som inte heller vet mer, säger Anna De limoné, administrativ chef för Missing People Blekinge."
  • "– Jag kan väl säga att vi har gjort fynd som har lämnats till polis, men om det är relevant för fallet Lelle Hildebrand vet vi ju naturligtvis inte, säger Kristina Hjalmarsson som är administrativ chef inom Missing People i Blekinge och ansvarig för dagens insats."
  • "Möjligheterna till arbete är betydligt sämre för den som söker jobb som ekonomisk eller administrativ assistent, vaktmästare eller som butikssäljare inom de flesta inriktningar inom detaljhandeln."
  • "I februari varslades 25 anställda – både lärare och administrativ personal."
  • "De flesta kränkningarna kan delas upp i två kategorier, av administrativ natur eller rena misstag."
  • "Med administrativ natur menas att ett fartyg, flygplan eller markfordon har tillstånd, men inte helt följer det."

Diskussion om ordet administrativ