frukta

fruktar
fruktade
fruktat
Verb

Synonymer till frukta

Hur böjs ordet frukta på svenska?

Presens: fruktar
Preteritum: fruktade
Supinum: fruktat

Hur används ordet frukta

 • "Det finns anledning att frukta att de, med viftande vapen, bidrar till våld och ofrihet, något landet redan har gott om."
 • "Enligt Aubrey Matshiqi, politisk analytiker på Helen Suzman Foundation i Johannesburg, har ANC inte mycket att frukta."
 • "Enligt Aubrey Matshiqi, politisk analytiker på Helen Suzman Foundation i Johannesburg, har ANC inte mycket att frukta."
 • "Men frukta inte – det går i princip alltid väl."
 • "Argumentationen, som bygger på att ingen som har rent mjöl i påsen behöver frukta registrering, återkommer i allt från kameraövervakningar på offentliga platser till nyfiket intresse för telefonsamtal, mejl – och smskontakter och surfande på nätet."
 • "Argumentationen, som bygger på att ingen som har rent mjöl i påsen behöver frukta registrering, återkommer i allt från kameraövervakningar på offentliga platser till nyfiket intresse för telefonsamtal, mejl – och smskontakter och surfande på nätet."
 • "Ingen bryr sig om vad som skrivs på Facebook eller läggs ut på Instagram av hyggligt folk, det är bara de med onda avsikter som har något att frukta."
 • "Måste de i stället frukta utvisning till misshandel och ny försäljning för prostitution i en annan stad eller ett annat land är det mycket begärt att de skall vittna."
 • "säger USA:s blivande president Barack Obama att laglydiga vapenägare inte har något att frukta från den kommande regeringen och att det inte finns något skäl för amerikanerna att hamstra vapen."
 • "Samtidigt lovade den colombianska regeringens chefsförhandlare Humberto de la Calle att de mark­ägare som har laglig rätt till sin mark inte har något att frukta."
 • "Enligt ledaren, som inte vill träda fram med namn och bild i tv, har vanliga blekingar ingenting att frukta."
 • "Dessutom måste vi bekämpa vår rädsla.Vi måste alltid frukta nazismen, men inte låta oss skrämmas av nazisterna, säger Niko."
 • "Men vi har inget att frukta, vi är väl förberedda, säger han."
 • "Mora behövde aldrig frukta Oskarshamn."
 • "Men de har all anledning att frukta viruset även på banken."
 • "I domen konstaterar tingsrätten att det handlat om en nödvärnssituation och att polisen haft anledning att frukta en attack från den knivbeväpnade 24-åringen, som efter det fjärde skottet förberedde sig inför ytterligare en attack mot polisen."
 • "Andra uppger sig frukta repressalier. ”"
 • "Den 69-årige mannen menar att situationen den aktuella kvällen var så pass hotfull att han hade anledning att frukta för sitt liv."
 • "” dessa qvinnors antal är så ringa, att de nuvarande politiskt röstberättigade männen ej lära behöfva frukta att sålunda af dem öfverflyglas i politiken, ej heller att af dem lida intrång i sina ekonomiska rättigheter .. ”"
 • "Enligt Rehn kan de kraftigaste tromberna vara farliga genom att de blåser omkull träd och sliter loss tak, men hon tycker inte att man behöver frukta virvelvindarna."

Ordet frukta har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom religion
teknik
religion

Vad betyder frukta inom teknik ?

vara rädd för

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till frukta (inom teknik)

Möjliga synonymer till frukta (inom teknik)

Ordet frukta inom religion

i betydelsen frukta Gud

Översättningar (inom religion)

Synonymer till frukta (inom religion)

Möjliga synonymer till frukta (inom religion)

Diskussion om ordet frukta

 • - 2008-10-21

  ex. frukta Gud