kemisk

[ˈɕeːmˌɪsk]
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet kemisk?

[ˈɕeːmˌɪsk]

Hur används ordet kemisk

  • "– Det var en fentanylanalog som vid tidpunkten hade en kemisk sammansättning som då inte gjorde den olaglig, säger Britt-Louise Viklund."
  • "Då blir det en kemisk reaktion och fräter på huden."
  • "– Det blir som en kemisk barriär i jorden."
  • "Även personen med kemisk lunginflammation?"
  • "Värnpliktig fick diesel över sig – fick kemisk lunginflammation"
  • "En person ska ha fått kemisk lunginflamation efter incidenten."
  • "Om de flaskor som innehåller acetylen blir uppvärmda spelar det ingen roll om det har slutat brinna, det påbörjas en kemisk process som gör att det byggs värme i flaskan och tillslut sprängs den, räddningsledaren Johan Szymanski."
  • "– Det har blivit en kemisk process i ett förvaringsskåp där alla kemikalier förvaras."
  • "Innan den slutliga obduktionsrapporten är klar ska även en kemisk analys av kroppen göras."
  • "Innan den slutliga obduktionsrapporten är klar ska även en kemisk analys av kroppen göras."

Vad betyder kemisk inom kemi ?

som hör till vetenskapen kemi, som produceras inom kemin, som rör kemisk framställning och tillverkning; ''om person'' som ägna sig åt|ägnar sig åt eller befatta sig med|befattar sig med kemi

Diskussion om ordet kemisk