iögonfallande

Adverb

Synonymer till iögonfallande

Hur används ordet iögonfallande

 • "De senaste åren har läktarkulturen på Strandvallen utvecklats med flera iögonfallande, så kallade tifo-arrangemang."
 • "Men redan innan första maj har NMR blivit ett iögonfallande inslag i på Ludvikas gator."
 • "Under medeltiden växte de medeltida storstäderna och tiggarna blev fler, därmed också mer iögonfallande."
 • "I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre ” iögonfallande ” felbedömningar och skriver att ” det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna ”."
 • "Just att kameran har väldiga möjligheter att fånga stjärnor på ett bra sätt gör att de blir extra iögonfallande, säger Andreas Joakimson."
 • "Den iögonfallande fjärilsarten blev världsberömd i och med filmen ” När lammen tystnar ”."
 • "Nobelfesten är en högtid inte bara för banbrytande forskning utan även för iögonfallande klänningar."
 • "Partiet noterar visserligen en viss uppgång i alla tre sakfrågorna, men det iögonfallande är alltså det vikande stödet för Socialdemokraterna."
 • "I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre ” iögonfallande ” felbedömningar och skriver att ” det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna ”."
 • "Det verkligt iögonfallande är att moderatledaren Ulf Kristersson alldeles nyss motiverade ett samarbete med Sverigedemokraterna med att deras retorik förändrats."

Vad betyder iögonfallande inom generell ?

som faller i ögonen; som väcker uppseende, uppseendeväckande; påfallande, framträdande

Möjliga synonymer till iögonfallande

Diskussion om ordet iögonfallande

iögonfallande

Adjektiv

Hur används ordet iögonfallande

 • "De senaste åren har läktarkulturen på Strandvallen utvecklats med flera iögonfallande, så kallade tifo-arrangemang."
 • "Men redan innan första maj har NMR blivit ett iögonfallande inslag i på Ludvikas gator."
 • "Under medeltiden växte de medeltida storstäderna och tiggarna blev fler, därmed också mer iögonfallande."
 • "I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre ” iögonfallande ” felbedömningar och skriver att ” det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna ”."
 • "Just att kameran har väldiga möjligheter att fånga stjärnor på ett bra sätt gör att de blir extra iögonfallande, säger Andreas Joakimson."
 • "Den iögonfallande fjärilsarten blev världsberömd i och med filmen ” När lammen tystnar ”."
 • "Nobelfesten är en högtid inte bara för banbrytande forskning utan även för iögonfallande klänningar."
 • "Partiet noterar visserligen en viss uppgång i alla tre sakfrågorna, men det iögonfallande är alltså det vikande stödet för Socialdemokraterna."
 • "I en artikel på Dagens Nyheters debattsida redogör han för vad han anser är tre ” iögonfallande ” felbedömningar och skriver att ” det är märkligt att Göran Lambertz inte såg dessa fel 2006 när han som JK granskade domarna ”."
 • "Det verkligt iögonfallande är att moderatledaren Ulf Kristersson alldeles nyss motiverade ett samarbete med Sverigedemokraterna med att deras retorik förändrats."

Diskussion om ordet iögonfallande