beprövad

Adjektiv

Hur används ordet beprövad

  • "IVO skräder inte orden i sin rapport utan skriver att Blekingetandläkaren varit grovt oskicklig i sitt yrkesutövande och att dennes behandlingar inte varit förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet."
  • "Nu har IVO beslutat att rikta kritik mot läkaren för att i tolv fall inte behandlat patienterna enligt vetenskap och beprövad erfarenhet."
  • "Nu tvingas alltså politikerna att återvända till en gammal beprövad metod : pappershandlingar."
  • "Läkaren jobbar nu inom Försvarsmakten och enligt den medicinska verksamhetschefen sker läkarens handläggning av patienternas symptom ” enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. ” Med hänsyn till detta anser IVO att det inte finns skäl att utreda läkaren ytterligare."
  • "I sin anmälan pekar han på flera allvarliga brister, som att personalen ignorerar vetenskap och beprövad erfarenhet och istället har en ” i det närmaste religiös övertygelse ” när det gäller effekterna av lågkolhydratskost."
  • "Det var i somras som läkaren anmälde mottagningen för att den behandling som diabetespatienter fick inte överensstämmer med vetskap och beprövad erfarenhet då de uppmanas äta kolhydratsnål kost."
  • "AW139 är en väl beprövad räddningshelikopter som är optimal för svenska förhållanden och som är certifierad enligt internationella krav."
  • "Dessutom anses just sådan kost vara beprövad som behandling."
  • "Det bygger absolut inte på forskning och beprövad teknik, utan bara tyckande, säger han."
  • "IVO bedömde att läkarens uttalande inte överensstämde med vetenskap och beprövad erfarenhet."

Vad betyder beprövad inom generell ?

som använts länge och som man vet är tillförlitlig

Möjliga synonymer till beprövad

Relaterat till beprövad

bevisföring

skicklighet

styrka

vänskap

dygd

Diskussion om ordet beprövad