förtrolig

Adjektiv

Synonymer till förtrolig

Hur används ordet förtrolig

  • "En insynsperson är en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om bolaget, det vill säga insiderinformation."
  • "Men när rektor Thomas Andersson skrev att brevet innehöll förtrolig information kände han uppenbarligen inte till den svenska offentlighetsprincipen."
  • "” Vi skriver detta brev, som är avsett som förtrolig information, därför att vi fått signaler från tjänstemannaberedningen, som tyder på att man inom departementet inte förstått ärendets principiella betydlese ”, står det i brevet."
  • "– Det hjälper både mig i mitt arbete och politiken att man har samtal och är förtrolig och öppen, säger hon."
  • "Han tar en kontakt med någon förtrolig människa."
  • "– Magnus Pehrsson ville ha med en assisterande tränare som han var förtrolig med och han ville jobba ihop med Jesper, säger Mattias Rosenlund."
  • "En insynsperson är en person som genom sin ställning i bolaget anses ha särskilt goda förutsättningar att få tillgång till förtrolig information om bolaget, det vill säga insiderinformation."
  • "Men Liselotte Grahn Elg har ju sagt att det var ett mycket privat samtal i en förtrolig ton?"
  • "– Inte bara har han varit en förstklassig utrikesminister – han har också varit en nära förtrolig, en klok rådgivare och en fantastisk vän, sade Cameron."
  • "På sin blogg skriver han att det ” gör fruktansvärt ont ” att läsa en artikel som grundar sig på förtrolig information som han gett polisen under förutsättning att den inte skulle komma ut."

Diskussion om ordet förtrolig