värdera

värderar
värderade
värderat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet värdera på svenska?

Presens: värderar
Preteritum: värderade
Supinum: värderat

Hur används ordet värdera

 • "Omdöme är förmågan att bedöma, att värdera vad som går för sig och vad som inte gör det."
 • "Och att värdera bostäder är något som seriösa mäklare är duktiga på, enligt Henrik Nilsson."
 • "Enligt Mattsson var det inget lätt beslut att publicera montaget igen, men drottningens kritik mot medierna inte kan diskuteras om inte medborgarna också ” får möjlighet att själv värdera Elisabeth Ohlson Wallins fotokonst ”."
 • "Det är lättare att värdera saker i backspegeln."
 • "Det är lättare att värdera saker i backspegeln."
 • "Hans ansvar och skuld är och förblir svårt att värdera."
 • "Myndigheten inledde i april i år ett projekt för att värdera de metoder som står till buds."
 • "Därför måste man själv värdera – är det jag kan tillföra värt risken?"
 • "Vid misstanke om hjärtstopp kommer SOS Alarm att larma ut både ambulans och räddningstjänst utan att värdera vem som har chans att komma först till platsen."
 • "Hans rörelse ANC klamrade sig fast vid Mandela, också efter hans avgång som president, med förhoppningen att sydafrikanerna inte i första hand skulle värdera den nya regeringen efter dess handlingar utan mer som arvtagare till Mandela."
 • "Det är det stora tråkiga resultatet av den här lönerevisionen men i övrigt så följer vi avtalet och det är inte så mycket att värdera, säger Kristina Wramsby."
 • "– Generellt gäller att man alltid måste värdera händelsen."
 • "Det kan varken jag eller någon annan i den kommunala organisationen värdera eller fundera på och agera utifrån egen förmåga, säger Patrik Hansson ( S )."
 • "Mannen jobbar som guldvärderare och i sitt yrke använder han sig av kungsvatten för att värdera guldet utifrån karathalten."
 • "Nils-Harald Ottosson från kameramuseet i Olofström fanns på plats i Ronneby under dagen för att värdera besökarnas egna kameror."
 • "Jag vill inte bara se det finansiellt, utan även värdera de kulturella frågorna mycket högre framöver, säger Emelie Trossö och fortsätter :"
 • "– Man får ju värdera den här bevisningen."
 • "” Det går inte att värdera i pengar ”"
 • "Det går inte att värdera i pengar."
 • "Om det inträffar en situation vill vi metodiskt gå igenom den och värdera den så att vi inte har bristande rutiner, eller att vi brustit i efterföljsamheten av rutinerna."

Ordet värdera har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Vad betyder värdera inom ekonomi ?

Ngt som man bedömer värdet av

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till värdera (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till värdera (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till värdera (inom ekonomi)

Relaterat till värdera (inom ekonomi)

penningväsen

omdöme

räkning

värdering

förnuft

Ordet värdera inom bildligt

Ngn som som betraktas som värdefull

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till värdera (inom bildligt)

Relaterat till värdera (inom bildligt)

anseende

bifall

aktning

kärlek

särskiljning

viktighet

godhet

Diskussion om ordet värdera

värderad

Adjektiv

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till värderad (inom bildligt)

Hur används ordet värderad

 • "– jag tycker det är ohört tråkigt att det finns den här upplevelsen att man inte är värderad."
 • "Skogsmark är värderad till 80.000-90.000 kronor per hektar men åkermarken är ju värderad till 400.000 kronor per hektar, och vi kommer ju begära en kraftig ersättning för detta."
 • "Skogsmark är värderad till 80.000-90.000 kronor per hektar men åkermarken är ju värderad till 400.000 kronor per hektar, och vi kommer ju begära en kraftig ersättning för detta."
 • "Även i år var intresset stort för satt få sin gamla kamera värderad och se årets nyheter."
 • "I dag passade Blekingenytts reporter också på att få delar av sin privata samling av Fiskargubbemålningar värderad av en expert."
 • "Också Blekingenytts reporter passade på att få en privat konstsamling värderad av experterna."
 • "Man klarar inte patientsäkerheten, man känner att man inte har en tillräckligt god arbetsmiljö och man är inte rätt värderad i lön, säger Gunilla Månsson, Vårdförbundets avdelningsordförande i Blekinge."
 • "Enligt mäklare är den värderad till runt tre miljoner kronor."
 • "Fastigheten var värderad till 1 285 000."
 • "Bouppteckningen visade att han hade 750 000 kronor på bankkonton och fonder, 950 000 kronor i kapitalförsäkringar och lantbruksfastigheten som han ägde var värderad till 700 000 kronor."

Diskussion om ordet värderad