bevandrad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till bevandrad

Hur används ordet bevandrad

 • "Hon är väl bevandrad i PHP, SQL och objektorienterad utveckling"
 • "Han var beläst och bevandrad."
 • "Han, som själv är väl bevandrad i rättsliga frågor, kommer snabbt på nödvärnsinvändningen, säger Stahre och påpekar att den invändningen är den absolut vanligaste i misshandelsåtal."
 • "Jojje Wadenius är väl bevandrad i många genrer."
 • "– Jag tycker att vi behöver en person som kan teater och som är bevandrad i Kultursverige, på ett grundligt sätt."
 • "Wanda och Vision har dykt upp i tidigare Marvelfilmer som Captain America : Civil war och Avengers : Age of Ultron, men man behöver inte vara bevandrad i Marvels universum för att kunna uppskatta WandaVision i egen rätt – även om vissa delar kan bli mer lättbegripliga."
 • "Slasket och våren kan komma tidigare än vad vi är vana vid, det menar Lo Fischer, föreståndare för Abisko Naturum, och väl bevandrad i fjällvärlden."
 • "– Det finns ett intresse för mångfald och det är en kulturellt bevandrad stad med mycket studenter och folk från olika kulturer, så vi tyckte att det fanns en bra grund för att köra det här, säger Josef Kullengård."
 • "Jag är inte tillräckligt bevandrad i svensk lagstiftning när det gäller den här typen av undersökningar, men enligt uppförandekoden för"
 • "Ensemblen har endast repeterat i 1,5 vecka, men den före detta ärkebiskopen är väl bevandrad i handlingen."
 • "Niclas Malmberg ( MP ) själv tar på sig att han ” inte varit tillräckligt bevandrad i juridiken ” men säger att han enbart agerade på uppmaning av kommunjuristen och kommunstyrelseordföranden Erik Pelling ( S )."

Vad betyder bevandrad inom bilar ?

som är kunnig och beläst; lärd (i synnerhet genom erfarenhet)

Diskussion om ordet bevandrad