litterär

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet litterär

  • "– Målsättning var att göra en litterär insats för människor utan högskolepoäng."
  • "Humor med Sara Paborn, litterär konst med Anna Laestadius Larsson och debutantskriven diskbänksrealism med Agnes Lidbeck."
  • "Motiveringen lyder : Obehindrat rör sig Kristersson mellan litterär, scenisk och musikalisk gestaltning och uppnår genom sina trollbindande föreställningar en efterlängtad distanslöshet; kompositören, sångaren, kritikern och akademikern blir en och samma person, ständigt ösande ur konstens outtömliga källa."
  • "Folkpartiet nylanserar också förslag från tidigare valrörelser, som krav på språktest för medborgarskap och att en litterär kanon införs i svenska skolor."
  • "Så här säger Daniel Sandström som är förläggare och litterär chef på Bonniers."
  • "Norén släpper litterär bomb"
  • "Fp-politikern Cecilia Wikström har fått hård kritik för sitt förslag om att upprätta en svensk litterär kanon, men Svenska akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl är positiv."
  • "Engdahl välkomnar litterär kanon"
  • "Landsmötet beslutade också att avslå partistyrelsens förslag om att en litterär kanon ska tas fram för skolan, det vill säga en samling författare som alla elever måste läsa."
  • "Läsgrupperna består av 5-8 personer och vid varje tillfälle introducerar läsledaren en dikt eller annan kortare litterär text som man sedan läser tillsammans i gruppen och diskuterar."

Diskussion om ordet litterär