retorisk

[o-ljud]
Adjektiv

Översättningar

Hur uttalas ordet retorisk?

[o-ljud]

Hur används ordet retorisk

  • "Hansson ställer också en retorisk fråga till sig själv gällande ifall omvalet skadar demokratin."
  • "Advokaten läser högt åklagarens fyra olika alternativa rubriceringar på vad som skett, och ställer en retorisk fråga."
  • "- Det här är mest en retorisk fråga, för det finns inte en massa skolor som går med vinster som ägarna plockar ut."
  • "I sitt resonemang om Pontus Pålsson omfattas av begreppet myndighetsföreträdare ställde han en retorisk fråga :"
  • "– Det är egentligen inget nytt för svensk socialdemokrati men det är så att säga en retorisk förskjutning, säger Eric Sundström och nämner bland annat målet att hälften av en årskull ska gå vidare till högskolan och dagens fokus på ungdomskontrakt och yrkesutbildning."
  • "– Jag tror att han gör en retorisk poäng."
  • "Jag tror att han gör en retorisk poäng."
  • "Samtidigt framgår det att Sverige vill undvika att dras med i ” retorisk upptrappning avseende läget i vårt närområde som leder till ordkrig, missförstånd eller bidrar till rädsla hos allmänheten. ” Istället ska Sveriges hållning till Ryssland karakteriseras av ” fasthet, kyla och lugn ”."
  • "Under eftermiddagen kommer även en analys av Mona Sahlins tal ur retorisk synvinkel från Anders Sigrell, professor i retorik vid Lunds universitet."
  • "I frågan om vinster i välfärden, hjärtefrågan, har Sjöstedt fått retorisk konkurrens av Stefan Löfven som numera säger att barn är till salu på börsen."

Diskussion om ordet retorisk