brukbar

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet brukbar

 • "Pistolen var obrukbar vid tillfällen men skulle ” med en enkel handvändning ” bli brukbar, heter det i åtalet."
 • "Regelverket säger att licens måste betalas oavsett om apparaten är brukbar eller inte, det är själva innehavet som räknas."
 • "- Den har farit väldigt illa av väder och vind, och har varit fallfärdig de sista tio åren, den har inte varit brukbar, säger Marit Sarri som är föreståndare på Kebnekaise Fjällstation, till"
 • "Lantbrukarna är nämligen ålagda att sköta vattenavledningen så att marken hålls brukbar och inte svämmar över."
 • "Merparten av marken där Örebro kommun planerat att bygga består av brukbar mark."
 • "Fastighetsskötare från bolaget är på platsen för att spärra av, men entrén som ligger på en långsida är fri från raset och ska vara fullt brukbar."
 • "Istället kommer den att kunna vara brukbar senare under våren."
 • "Den största orsaken till att brukbar jordbruksmark försvinner är enligt jordbruksverket att åkrar och betesmark växer igen, men en betydande del beror på att marken bebyggs."
 • "Skolan fullt brukbar"
 • "En stol som enligt Mona inte är brukbar på landet där hon bor."

Ordet brukbar har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom jordbruk
utbildning
jordbruk

Vad betyder brukbar inom utbildning ?

som kan brukas

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till brukbar (inom utbildning)

Ordet brukbar inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Möjliga synonymer till brukbar (inom jordbruk)

Diskussion om ordet brukbar