skönjbar

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till skönjbar

Hur används ordet skönjbar

  • "Den samförståndsanda som nu är skönjbar kan alltså mycket snabbt glida över i politisk konflikt."
  • "Det börjar i knappt skönjbar dur, Pepin är en ung man som går på polisskolan, han har nyligen fått en liten son och när vi kommer in i filmen gifter han sig med barnets mamma."
  • "Minsta biten på diagrammet, knappt skönjbar, står solenergin för."

Diskussion om ordet skönjbar