ge

ger
gav
givit (gett)
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ge på svenska?

Presens: ger
Preteritum: gav
Supinum: givit (gett)

Hur används ordet ge

 • "Boken gav oss en inblick i diktarens vardagsliv."
 • "Var god ge mig väskan!"
 • "Men han tycker också att det är okej om någon vill ge draken ett annat smeknamn."
 • "Med hjälp av mobilbilderna kunde sedan polisen i Karlshamn ge sig ut på jakt."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Jag tycker det är jätteviktigt att man som ung musiker får goda förebilder som är lite äldre så att de hänger kvar med sitt instrument och det hoppas vi detta projekt kan ge, säger LiseLotte Hjortenhammar."
 • "– En annan förhoppning är att det ska ge en acceptans att skicka iväg sina barn på idrottsaktiviteter."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Inte heller polisen kan ge klart besked."
 • "I Ronneby kommun står 215 barn i kö och det hårda trycket har gjort att kommunen inte kan ge en plats inom fyra månader – något som man ska få enligt skollagen."
 • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."
 • "Oljekällan gav bara femtio fat om dagen"
 • "Arrendet gav en mycket stor avkastning."
 • "Hon gav sin man tvillingar"
 • "Han gav henne pension"
 • "Ge mig boken"

Ordet ge har 13 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom spel
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom formell stil
 • Inom anatomi
 • Inom formell stil
 • Inom fysik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom servering
 • Inom litteratur
polisväsende
spel
juridik
generell
bildligt
ekonomi
formell stil
anatomi
formell stil
fysik
vanliga uttryck
servering
litteratur

Vad betyder ge inom polisväsende ?

överföra (något) till (någon annans förfogande eller ägo, som regel utan förväntad motprestation), dela med sig

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till ge (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till ge (inom polisväsende)

Vanlig betydelse av ordet ge inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Synonymer till ge (inom spel)

Möjliga synonymer till ge (inom spel)

Vanlig betydelse av ordet ge inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till ge (inom juridik)

Möjliga synonymer till ge (inom juridik)

Ordet ge inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till ge (inom generell)

Uttryck till ge (inom generell)

Ord i uttryck för ge (inom generell)

Möjliga synonymer till ge (inom generell)

Möjliga synonymer till ge (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet ge inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till ge (inom bildligt)

Möjliga synonymer till ge (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet ge inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till ge (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till ge (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Synonymer till ge (inom formell stil)

Möjliga synonymer till ge (inom formell stil)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till ge (inom anatomi)

Möjliga synonymer till ge (inom anatomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till ge (inom formell stil)

Möjliga synonymer till ge (inom formell stil)

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till ge (inom fysik)

Möjliga synonymer till ge (inom fysik)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Engelska

Synonymer till ge (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till ge (inom vanliga uttryck)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom servering

Översättningar (inom servering)

Engelska

Synonymer till ge (inom servering)

Möjliga synonymer till ge (inom servering)

Ovanlig betydelse av ordet ge inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till ge (inom litteratur)

Diskussion om ordet ge

given

Adjektiv

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till given (inom litteratur)

Hur används ordet given

 • "utgången var given"
 • "På given signal blev det trängsel på bryggan ut till hålet i isen."
 • "– Vi har valt att prioritera utredningen kring PFAS vid brandövningsplatsen i Kallinge av given anledning, säger Folke Borgh, chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet."
 • "Trivs man i hemmet blir det en naturlig del av rekreationen, platsen där man umgås med vänner, utövar sina intressen och därmed också given för semesterplanerna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef med ansvar för bolån och sparande på Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande."
 • "Tidigare hade oljekraftverket en given plats i den så kallade effektreserven."
 • "– Det är klart att vi måste se över våra rutiner, ett sådant exempel är att vi borde justera budgetramarna eftersom den upphandlingen vi gjorde var så pass mycket lägre än det anslag som fullmäktige hade beviljat och därmed så skapades ju ett utrymme att hantera det inom given budgetram utom nya beslut upp till fullmäktige."
 • "– Vi har ju ingen given entré där personalen har en överblick över vilka som går in, men vi kommer ändå titta på om det går att låsa dörrarna."
 • "Det finns ingen given lösning inom den närmaste framtiden."
 • "Han visade varför han är en given landslagsman och varför är klar för Detroit Red Wings inför nästa säsong."
 • "Det är också häftigt att ha ett mobilt tänkande för konsten istället för att alltid vara på en given plats ”, säger Margareta Gåfvels, verksamhetsansvarig på Kulturcentrum Asken i Borlänge."
 • "Man tävlar i tremannalag och ska, från en given varukorg, skapa en trerättersmeny baserad på ekologiska råvaror."
 • "ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila"

Ordet given har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder given inom bildligt ?

självklar, som ge|givits

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till given (inom bildligt)

Ordet given inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till given (inom generell)

Diskussion om ordet given

giv

given
givar
(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Engelska
 • hand  [ spel ]
 • deal  [ samhälle ]
 • draw  [ spel ]
 • deal  [ samhälle ]

Hur böjs ordet giv på svenska?

Obestämd singular: giv
Bestämd singular: given
Obestämd plural: givar

Hur används ordet giv

 • "Det är din giv"
 • "” Ring och bussen kommer ” var Dalatrafiks nya giv när många hållplatser i glesbygden togs bort för några år sedan och satsade på så kallad flextrafik, där passageraren alltså måste ringa och beställa sin resa."
 • "Sörfjärden – Ny giv i avloppsbråk"
 • "Hon tror att polisens nya giv är det enda sättet att komma tillrätta med problemet."
 • "Nu har vi sett regeringens alternativ, vi kommer att syna den mer och sedan invänta alliansen giv och jämföra och sedan ta ställning, säger han."
 • "Analys : Nooshi Dadgostars nya giv kan fälla regeringen igen"
 • "Ser man till alla partiers väljare tycker hälften av de drygt tusen tillfrågade att moderatledarens nya giv är dålig."
 • "Politik i tv – ny giv från tidningar"
 • "Ett ” övergångsställe ” för älg, rådjur och vildsvin är Trafikverkets nya giv i kampen mot viltolyckor."
 • "Det var en ny giv i svensk rättstillämpning."
 • "Det finns ett Strindbergscitat i asfalten som lastbilen inte körde över : ” Att älska är att giva; giv ”."

Vad betyder giv inom generell, generell ?

runda i kortspel, där korten delas ut (ges) på nytt

Möjliga synonymer till giv

Relaterat till giv

förlustelse

Diskussion om ordet giv

given

givens
Substantiv

Översättningar

Vad betyder given inom handel ?

an assumption that is taken for granted

Möjliga synonymer till given

Diskussion om ordet given

given

Adjektiv

Hur används ordet given

 • "a given number"
 • "we will meet at a given time and location"
 • "Paul is given to exaggerations."

Ordet given har 2 betydelser

 • Inom psykologi
 • Inom ekonomi
psykologi
ekonomi

Ordet given inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till given (inom psykologi)

Ordet given inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till given (inom ekonomi)

Diskussion om ordet given

give

gave
give
given
Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Hur används ordet give

 • "hold a reception," "have, throw, or make a party", "give a course , etc."
 • "don't give the child this tough meat"
 • "Both sides have to give in these negociations"
 • "The cow won't give much milk"
 • "give a secret to the Russians"
 • "give a divorce"
 • "The French doors give onto a terrace"
 • "This will give me troubles"
 • "The draft gave me a cold"
 • "can you give me lessons?" "She gave the children lots of love and tender loving care"
 • "I gave her my money"
 • "Give one's name"
 • "Give him my best regards"
 • "give the orders"
 • "She gave me a dirty look"
 • "What will you give her for her birthday?"
 • "His two singles gave the team the victory"
 • "give priority to , etc."
 • "give a yelp"
 • "Give a gulp"
 • "give one's talents to a good cause"
 • "I gave him the drug"
 • "I gave him a punch in the nose"
 • "give hommage"
 • "I gave him a very good chance at success"
 • "He gave the patient three months to live"
 • "Give bond"
 • "He gave the sign to start"
 • "Pollini is giving another concert in New York"
 • "This material doesn't give"
 • "give a decision for the plaintiff"
 • "The office gave evidence of tampering"
 • "This student gives promise of real creativity"
 • "He gave her his word"
 • "give one's opinion"
 • "I give you two minutes to respond"
 • "The judge gave me 10 years"
 • "She gave the boy a good spanking"
 • "what gives? (slang)"
 • "She gave herself to many men"
 • "She gave her hand to her little sister"

Ordet give har 17 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom ekonomi
 • Inom vardagligt
 • Inom ålderdomlig
 • Inom lingvistik
 • Inom jordbruk
 • Inom sport
 • Inom historia
 • Inom spel
 • Inom religion
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom film
 • Inom utbildning
 • Inom zoologi
 • Inom norgespec
 • Inom bildligt
mat
generell
ekonomi
vardagligt
ålderdomlig
lingvistik
jordbruk
sport
historia
spel
religion
ALLMÄNT
film
utbildning
zoologi
norgespec
bildligt

Ordet give inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till give (inom mat)

Ordet give inom generell

cause to have, in the abstract sense or physical sense: "She gave him a black eye"

transfer possession of something concrete or abstract to somebody

convey or reveal information

convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture

as in the expressions "give thought to"

leave with; give temporarily: "Can I give you my keys while I go in the pool?" "Can I give you the children for the weekend?"

emit or utter

give, as of medicine

estimate the duration or outcome of something

execute and deliver

deliver in exchange or recompense: "I'll give you three books for four CDs"

present to view

perform for an audience

be flexible under stress of physical force

propose as a toast

legal use: accord by verdict

manifest or show

offer in good faith

submit for consideration, judgment, or use; 'give an excuse"

guide or direct, as by behavior of persuasion: "You gave me to think that you agreed with me"

allow to have or take

inflict as a punishment

occur

consent to engage in sexual intercourse with a man

proffer, as of a body part

(inom generell)

Synonymer till give (inom generell)

Uttryck till give (inom generell)

Ord i uttryck för give (inom generell)

give är en/ett (inom generell)

give har undergrupp (inom generell)

give är del av (inom generell)

Möjliga synonymer till give (inom generell)

Möjliga synonymer till give (inom generell)

Ordet give inom ekonomi

Synonymer till give (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till give (inom ekonomi)

Ordet give inom vardagligt

convey, as of a compliment, regards, attention, etc.; bestow

Synonymer till give (inom vardagligt)

Ordet give inom ålderdomlig

Synonymer till give (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till give (inom ålderdomlig)

Ordet give inom lingvistik

give as a present; make a gift of

Synonymer till give (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till give (inom lingvistik)

Ordet give inom jordbruk

bring about

Synonymer till give (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till give (inom jordbruk)

Ordet give inom sport

Synonymer till give (inom sport)

Möjliga synonymer till give (inom sport)

Ordet give inom historia

Synonymer till give (inom historia)

Ordet give inom spel

Synonymer till give (inom spel)

Möjliga synonymer till give (inom spel)

Ordet give inom religion

furnish or contribute

Synonymer till give (inom religion)

Möjliga synonymer till give (inom religion)

Ordet give inom ALLMÄNT

give or convey physically: "She gave him First Aid"

Synonymer till give (inom ALLMÄNT)

Ordet give inom film

bestow

Synonymer till give (inom film)

Ordet give inom utbildning

Synonymer till give (inom utbildning)

Möjliga synonymer till give (inom utbildning)

Ordet give inom zoologi

Synonymer till give (inom zoologi)

Ordet give inom norgespec

Synonymer till give (inom norgespec)

Möjliga synonymer till give (inom norgespec)

Ordet give inom bildligt

Synonymer till give (inom bildligt)

Möjliga synonymer till give (inom bildligt)

Diskussion om ordet give