bring up

bring up
brought up
brought up
Verb

Översättningar

Hur används ordet bring up

 • "bring up an unpleasant topic"
 • "This player was brought up to the major league"
 • "The noise brought her up in shock"

Ordet bring up har 9 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom bildligt
 • Inom militärväsen
 • Inom utbildning
 • Inom gruvdrift
 • Inom fordon
 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
 • Inom sjöfart
ALLMÄNT
bildligt
militärväsen
utbildning
gruvdrift
fordon
ekonomi
medicin
sjöfart

Ordet bring up inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom bildligt

Översättningar

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom militärväsen

bring up children

Översättningar

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom utbildning

promote from a lower position or rank

Översättningar

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom gruvdrift

Översättningar

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom fordon

cause to come to a sudden stop

Översättningar

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom ekonomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom medicin

Översättningar

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up

Ordet bring up inom sjöfart

Översättningar

Svenska

Synonymer till bring up

Möjliga synonymer till bring up