put forward

put forward
put forward
put forward
Verb

Översättningar

Ordet put forward har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
  • Inom luftfart
generell
religion
luftfart

Vad betyder put forward inom generell, generell, generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till put forward (inom generell)

Uttryck till put forward (inom generell)

Möjliga synonymer till put forward (inom generell)

Ordet put forward inom religion

Synonymer till put forward (inom religion)

Ordet put forward inom luftfart

Synonymer till put forward (inom luftfart)

Diskussion om ordet put forward