bring forward

bring forward
brought forward
brought forward
Verb

Synonymer till bring forward

Hur används ordet bring forward

  • "He said that the meeting was brought forward,"

Ordet bring forward har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
  • Inom ekonomi
vardagligt
juridik
ekonomi

Ordet bring forward inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bring forward (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bring forward (inom vardagligt)

Ordet bring forward inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till bring forward (inom juridik)

Ordet bring forward inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bring forward (inom ekonomi)

Diskussion om ordet bring forward