hoick

hoick
hoicked
hoicked
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hoick har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom luftfart
luftfart
luftfart

Ordet hoick inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hoick (inom luftfart)

Ordet hoick inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till hoick (inom luftfart)

Diskussion om ordet hoick

hoick

hoicks
Substantiv

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hoick

Diskussion om ordet hoick