pull up

pull up
pulled up
pulled up
Verb

Översättningar

Ordet pull up har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
luftfart
generell

Ordet pull up inom generell

Synonymer till pull up (inom generell)

Uttryck till pull up (inom generell)

Ord i uttryck för pull up (inom generell)

pull up är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till pull up (inom generell)

Diskussion om ordet pull up