zip up

zip up
zipped up
zipped up
Verb

Översättningar

Synonymer till zip up

Vad betyder zip up inom vardagligt ?

close with a zipper

Möjliga synonymer till zip up

Diskussion om ordet zip up