hoik

hoik
hoiked
hoiked
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet hoik har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom luftfart
luftfart
luftfart

Ordet hoik inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hoik (inom luftfart)

Ordet hoik inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till hoik (inom luftfart)

Diskussion om ordet hoik

hoik

hoiks
Substantiv

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till hoik

Diskussion om ordet hoik