förvissad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till förvissad

Hur används ordet förvissad

 • "USA:s centralbank Federal Reserve är förvissad om att arbetslösheten kommer att fortsätta sjunka även om banken drar ned på sina stimulanser av ekonomin."
 • "Därmed kan regeringen vara tryggt förvissad om att de flesta av förslagen kommer att passera riksdagen."
 • "– Jag är förvissad om att vi skulle klara av att bedriva en valrörelse även om Jimmie inte kommit tillbaka men vår och Jimmies ambition är att sjukskrivningen ska bli relativt kortvarig."
 • "Det är jag förvissad om."
 • "- När ( den huvudtåtalades namn ) lämnar lägenheten är han förvissad om att han ska återhämta sig."
 • "Tack vare de undersökningar som har gjorts om allmänhetens attityder på detta område kan jag vara tryggt förvissad om att jag och regeringen i detta arbete har ett helgjutet stöd från det svenska folket, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson."
 • "Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Florian Stamm ( MP ) är fast förvissad om att Attefallshusen kommer att placeras i Lit."
 • "– Det är jag förvissad om att de har gjort och det har de också redogjort för offentligt, säger Hultqvist."
 • "Hon har noggrannt följt framtagningen av vaccinet som används i Sverige och hon känner sig förvissad om att vaccinet inte är farligt för gravida."
 • "Men när det kommer till skogsbränder är hon förvissad om att operationen är nödvändig."

Möjliga synonymer till förvissad

Relaterat till förvissad

sannolikhet

Diskussion om ordet förvissad

förvissa

förvissar
förvissade
förvissat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet förvissa på svenska?

Presens: förvissar
Preteritum: förvissade
Supinum: förvissat

Hur används ordet förvissa

 • "– Jag ville förvissa mig om att det fanns ett stöd för mitt namn."
 • "Räddningstjänsten sökte av järnvägsstationen med rökdykare för att förvissa sig om att ingen var kvar i lokalerna."
 • "Om det finns misstankar om att en person är minderårig, så är försäljaren skyldig enligt lag att förvissa sig om att personen är myndig."
 • "– Vi övar för att förvissa oss om att våra säkerhetsrutiner håller, om till exempel en godsvagn lastad med farligt gods spårar ur och det blir personskador, säger Jonny Morin, säkerhetssamordnare på Trafikverket."
 • "Centerpartiet vill förvissa sig om att de tjänstemän som jobbar inom Landstinget har rätt kompetens och att de jobbar med ” rätt saker ”."
 • "När tiden löpt ut kommer räddningstjänsten att göra en ny inspektion på platsen för att förvissa sig om att husen tömts på boenden eller att säkerhetsbristerna åtgärdats."
 • "– Ville du inte förvissa dig om vad det var som låg där?"
 • "– Ett sätt att stärka konsumentskyddet är att tvinga fastighetsmäklare och byggföretag att informera bättre och att de måste förvissa sig om att kunden förstår vad den köper."
 • "Uppsalapolisen tror sig nu veta vem personen var, men måste först förvissa sig om det med hjälp av tandundersökningar."
 • "– Vi ville förvissa om att skolinspektionen har samma bilder och signaler som vi fått från elever, vårdnadshavare, media och lärare, säger Åsa Wiklund Lång ( S ), Gävle kommuns styrelseordförande."
 • "– Jag ville förvissa mig om att det fanns ett stöd för mitt namn."
 • "Räddningstjänsten sökte av järnvägsstationen med rökdykare för att förvissa sig om att ingen var kvar i lokalerna."
 • "Om det finns misstankar om att en person är minderårig, så är försäljaren skyldig enligt lag att förvissa sig om att personen är myndig."
 • "– Vi övar för att förvissa oss om att våra säkerhetsrutiner håller, om till exempel en godsvagn lastad med farligt gods spårar ur och det blir personskador, säger Jonny Morin, säkerhetssamordnare på Trafikverket."
 • "Centerpartiet vill förvissa sig om att de tjänstemän som jobbar inom Landstinget har rätt kompetens och att de jobbar med ” rätt saker ”."
 • "När tiden löpt ut kommer räddningstjänsten att göra en ny inspektion på platsen för att förvissa sig om att husen tömts på boenden eller att säkerhetsbristerna åtgärdats."
 • "– Ville du inte förvissa dig om vad det var som låg där?"
 • "– Ett sätt att stärka konsumentskyddet är att tvinga fastighetsmäklare och byggföretag att informera bättre och att de måste förvissa sig om att kunden förstår vad den köper."
 • "Uppsalapolisen tror sig nu veta vem personen var, men måste först förvissa sig om det med hjälp av tandundersökningar."
 • "– Vi ville förvissa om att skolinspektionen har samma bilder och signaler som vi fått från elever, vårdnadshavare, media och lärare, säger Åsa Wiklund Lång ( S ), Gävle kommuns styrelseordförande."

Vad betyder förvissa inom ekonomi ?

övertyga någon om något

Diskussion om ordet förvissa