repayment

repayments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till repayment

Ordet repayment har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet repayment inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till repayment (inom vardagligt)

Ordet repayment inom generell

payment of a debt or obligation

Synonymer till repayment (inom generell)

Uttryck till repayment (inom generell)

Diskussion om ordet repayment