engagerad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till engagerad

Hur används ordet engagerad

 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Det är hela poängen med att vara politiskt engagerad – att man känner att man har en chans att påverka."
 • "” Viktigt med en engagerad fastighetsägare ”"
 • "Detta ska ha skett samtidigt som Hällkvist var engagerad i Hästös sportgrupp."
 • "Ann-Louise Trulsson ( KD ) är partidistriktets ordförande, men säger att hon på grund av tidsbrist inte har kunnit vara så engagerad på länsnivå."
 • "De här eldsjälarna finns i alla klubbar och är man engagerad i en liten klubb tror jag att man känner igen sig i filmen, säger han."
 • "Inga-Maj Andersson som är engagerad i Nogersunds hembygdsgård drömde om ett kaffekalas i mörka och dystra februari när bygdens invånare annars satt hemma framför tv:n."
 • "Bland annat ska 40-åringen, en uppskattad och engagerad ledare inom sin sport, ha"
 • "Lundberg däremot menar att han bara är en engagerad revisor som vill granska kommunen."
 • "Det känns däremot som att det är viktigt att ha en engagerad fastighetsägare som faktiskt lägger kraft på att hitta en annan verksamhet då inte det andra fungerade, säger han."
 • "Annicka Engblom sitter i försvarsutskottet och har länge varit engagerad i säkerhetsaspekterna av de ryska gasledningarna genom Östersjön."
 • "Det är hela poängen med att vara politiskt engagerad – att man känner att man har en chans att påverka."
 • "” Viktigt med en engagerad fastighetsägare ”"
 • "Detta ska ha skett samtidigt som Hällkvist var engagerad i Hästös sportgrupp."
 • "Ann-Louise Trulsson ( KD ) är partidistriktets ordförande, men säger att hon på grund av tidsbrist inte har kunnit vara så engagerad på länsnivå."
 • "De här eldsjälarna finns i alla klubbar och är man engagerad i en liten klubb tror jag att man känner igen sig i filmen, säger han."
 • "Inga-Maj Andersson som är engagerad i Nogersunds hembygdsgård drömde om ett kaffekalas i mörka och dystra februari när bygdens invånare annars satt hemma framför tv:n."
 • "Bland annat ska 40-åringen, en uppskattad och engagerad ledare inom sin sport, ha"
 • "Lundberg däremot menar att han bara är en engagerad revisor som vill granska kommunen."
 • "Det känns däremot som att det är viktigt att ha en engagerad fastighetsägare som faktiskt lägger kraft på att hitta en annan verksamhet då inte det andra fungerade, säger han."

Diskussion om ordet engagerad

engagera

engagerar
engagerade
engagerat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet engagera på svenska?

Presens: engagerar
Preteritum: engagerade
Supinum: engagerat

Hur används ordet engagera

 • "Han har engagerat sig i utvecklingen och introduktionen av medicinsk diagnostisk utrustning"
 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Mörrum Hockey kämpar med att få ordning på ekonomin och försöker engagera både privatpersoner och företag."
 • "15-åriga Miranda från Sölvesborg väljer att engagera sig politiskt inom Sverigedemokraternas ungdomsförbund."
 • "– Vitsen med att engagera sig i kommunpolitiken är för att få vara med och påverka."
 • "Vi har haft väldigt svårt att få folk att engagera sig i Pride i år."
 • "Enligt Susanne Demåne, som är ordförande, har det varit svårt att få medlemmarna att engagera sig i arbetet med Konstrundan."
 • "Där kommer man att arbeta för att söka upp unga nyanlända på boenden och skolor för att få dem att engagera sig i musikaktiviteter."
 • "Hon säger att hon är glad och förvånad över att så många har valt att engagera sig och att många Olofströmsbor redan är ute på gatorna för att motverka fler bränder."
 • "Vindkraftsparken i Hanöbukten fortsätter att engagera."
 • "Varannan vecka kommer en ambassadör att presenteras som alla har olika bakgrund, ålder och anledningar till varför de har valt att engagera sig."
 • "Det är viktigt att hela samhället är med, föräldrar kan engagera sig och föreningslivet är jättebra på att ta hand unga."
 • "Mörrum Hockey kämpar med att få ordning på ekonomin och försöker engagera både privatpersoner och företag."
 • "15-åriga Miranda från Sölvesborg väljer att engagera sig politiskt inom Sverigedemokraternas ungdomsförbund."
 • "– Vitsen med att engagera sig i kommunpolitiken är för att få vara med och påverka."
 • "Vi har haft väldigt svårt att få folk att engagera sig i Pride i år."
 • "Enligt Susanne Demåne, som är ordförande, har det varit svårt att få medlemmarna att engagera sig i arbetet med Konstrundan."
 • "Där kommer man att arbeta för att söka upp unga nyanlända på boenden och skolor för att få dem att engagera sig i musikaktiviteter."
 • "Hon säger att hon är glad och förvånad över att så många har valt att engagera sig och att många Olofströmsbor redan är ute på gatorna för att motverka fler bränder."
 • "Vindkraftsparken i Hanöbukten fortsätter att engagera."
 • "Varannan vecka kommer en ambassadör att presenteras som alla har olika bakgrund, ålder och anledningar till varför de har valt att engagera sig."

Ordet engagera har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom kontor
bildligt
kontor

Vad betyder engagera inom bildligt ?

skapa eller visa intresse eller nyfikenhet (för något)

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till engagera (inom bildligt)

Möjliga synonymer till engagera (inom bildligt)

Relaterat till engagera (inom bildligt)

avtal

verksamhet

motiv

Ordet engagera inom kontor

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Synonymer till engagera (inom kontor)

Möjliga synonymer till engagera (inom kontor)

Diskussion om ordet engagera