fackmässig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet fackmässig

  • "En journalistutbildning omfattande såväl fackmässig utbildning som utbildning i redigering, skrivande och produktion."
  • "Hertig Karls pris delas ut till ” historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat ”."
  • "” Hovrätten konstaterar att entreprenaden utförts på ett sätt sommotsvarar fackmässig standard vid tidpunkten för uppförande av husen och att någon vårdslöshet inte kan läggas Myresjöhus till last vid valet av den enstegstätade fasaden."
  • "Det går till historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckas föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets."
  • "Prissumman är 50 000 kronor, och tilldelas ” historiker eller annan som, utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historska kunskaper och forskningsresultat till en vidare krets så att intresset för ämnet ökat ”."

Diskussion om ordet fackmässig

  • - 2009-04-22

    Kan man säga - fackmässig utbildning?