enlist

enlist
enlisted
enlisted
Verb

Översättningar

Synonymer till enlist

Ordet enlist har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom militärväsen
lingvistik
generell
teknik
militärväsen

Ordet enlist inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till enlist (inom lingvistik)

Ordet enlist inom generell

join the military

Ordet enlist inom teknik

Synonymer till enlist (inom teknik)

Ordet enlist inom militärväsen

engage somebody to enter the army

Synonymer till enlist (inom militärväsen)

Diskussion om ordet enlist