värva

värvar
värvade
värvat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till värva

Hur böjs ordet värva på svenska?

Presens: värvar
Preteritum: värvade
Supinum: värvat

Vad betyder värva inom militärväsen ?

söka vinna; skaffa anhängare, medlemmar, röster el dyl; (förr) skaffa krigsfolk till en här eller en flotta; skaffa spelare till ett sportlag

Möjliga synonymer till värva

Relaterat till värva

begäran

anbud

krigföring

anskaffning

hopsamling

Diskussion om ordet värva