hembjuda

hembjuder
hembjöd
hembjudit
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till hembjuda

Hur böjs ordet hembjuda på svenska?

Presens: hembjuder
Preteritum: hembjöd
Supinum: hembjudit

Ordet hembjuda har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Vad betyder hembjuda inom juridik ?

erbjuda köp till någon med förköpsrätt

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till hembjuda (inom juridik)

Möjliga synonymer till hembjuda (inom juridik)

Ordet hembjuda inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till hembjuda (inom generell)

Diskussion om ordet hembjuda