bekriga

bekrigar
bekrigade
bekrigat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bekriga på svenska?

Presens: bekrigar
Preteritum: bekrigade
Supinum: bekrigat

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till bekriga

Relaterat till bekriga

motsättning

tvedräkt

strid

krigföring