bekriga

bekrigar
bekrigade
bekrigat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bekriga på svenska?

Presens: bekrigar
Preteritum: bekrigade
Supinum: bekrigat

Möjliga synonymer till bekriga

Relaterat till bekriga

tvedräkt

motsättning

strid

krigföring

Diskussion om ordet bekriga