loda

lodar
lodade
lodat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet loda på svenska?

Presens: lodar
Preteritum: lodade
Supinum: lodat

Hur används ordet loda

  • "Där har brandkåren varit på plats för att loda och frilägga på vinden i byggnaden och se till att inget ligger och pyr."
  • "Karlstads kommun håller just nu på att loda Klarälven för att kartlägga djup och var det finns sandbankar."
  • "Den gotiska berättelsen har, sedan den uppstod i förromantikens känslo­stormar, som ingen annan litterär genre ägnat sig åt att loda de mänskliga djupen."
  • "Där har brandkåren varit på plats för att loda och frilägga på vinden i byggnaden och se till att inget ligger och pyr."
  • "Karlstads kommun håller just nu på att loda Klarälven för att kartlägga djup och var det finns sandbankar."

Ordet loda har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
bildligt
vardagligt
sjöfart

Ordet loda inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till loda (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till loda (inom vardagligt)

Relaterat till loda (inom vardagligt)

riktning

rörelse

resenär

landresa

Ordet loda inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till loda (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till loda (inom sjöfart)

Diskussion om ordet loda