buffoon

buffoons
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till buffoon

Ordet buffoon har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Ordet buffoon inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till buffoon (inom generell)

Möjliga synonymer till buffoon (inom generell)

Ordet buffoon inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till buffoon (inom vardagligt)

Diskussion om ordet buffoon