imbecile

imbeciles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till imbecile

Möjliga synonymer till imbecile

Diskussion om ordet imbecile

imbecile

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder imbecile inom generell ?

having a mental age of three to seven years

Diskussion om ordet imbecile