severe

severer
severest
Adjektiv

Hur används ordet severe

 • "a severe case of pneumonia"
 • "a severe blow"
 • "severe pain"
 • "a severe case of flu"
 • "a parent severe to the pitch of hostility - H.G.Wells"
 • "a hefty six-footer with a rather severe mien"
 • "a severe worldwide depression"
 • "the house suffered severe damage"

Ordet severe har 7 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom meteorologi
 • Inom juridik
 • Inom botanik
 • Inom nedsättande
 • Inom generell
vardagligt
ALLMÄNT
meteorologi
juridik
botanik
nedsättande
generell

Ordet severe inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till severe (inom vardagligt)

Ordet severe inom ALLMÄNT

intensely or extremely bad or unpleasant in degree or quality

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till severe (inom ALLMÄNT)

Ordet severe inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till severe (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till severe (inom meteorologi)

Ordet severe inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till severe (inom juridik)

Möjliga synonymer till severe (inom juridik)

Ordet severe inom botanik

unsparing and uncompromising in discipline or judgment

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till severe (inom botanik)

Ordet severe inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till severe (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till severe (inom nedsättande)

Ordet severe inom generell

very bad in degree or extent

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet severe

 • - 2018-07-20

  våldsam

 • - 2018-11-02

  stark

 • - 2019-08-05

  intensiv

severe

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet severe