grievous

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet grievous

  • "a grievous offense against morality"
  • "a grievous crime"
  • "grievous bodily harm"
  • "a grievous fault"
  • "a grievous loss"
  • "a grievous cry"

Ordet grievous har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom nedsättande
  • Inom generell
  • Inom trafik
vardagligt
nedsättande
generell
trafik

Ordet grievous inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet grievous inom nedsättande

Synonymer till grievous (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till grievous (inom nedsättande)

Ordet grievous inom generell

causing or marked by grief or anguish

Synonymer till grievous (inom generell)

Uttryck till grievous (inom generell)

Ordet grievous inom trafik

Synonymer till grievous (inom trafik)

Möjliga synonymer till grievous (inom trafik)

Diskussion om ordet grievous