mournful

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till mournful

Hur används ordet mournful

  • "mournful news"
  • "stared with mournful eyes"

Ordet mournful har 3 betydelser

  • Inom färg
  • Inom medicin
  • Inom generell
färg
medicin
generell

Ordet mournful inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till mournful (inom färg)

Ordet mournful inom medicin

expressing sorrow

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till mournful (inom medicin)

Möjliga synonymer till mournful (inom medicin)

Ordet mournful inom generell

Synonymer till mournful (inom generell)

Diskussion om ordet mournful