heavy

Adjektiv

Hur används ordet heavy

 • "Bland de nya nya namnen står In Flames som gör sin enda festivalspelning i Sverige och Running Wild som tillhört världseliten inom heavy metal sedan de slog igenom 1987."
 • "De har kallats Sveriges första heavy metal-band och bildades 1975 i Stockholm."
 • "Såhär beskriver festivalledningen själva de senaste tillskotten till startfältet : De brittiska heavy metallegendarerna Saxon, den nya konstellationen Deadland Ritual, det polska black metalstjärnskottet Batushka, de stockholmska funkrockarna Electric Boys, Blue Öyster Cult / Alice Cooper-avfällingen Blue Coupe, partystonerkvartetten Royal Republic, schlagermetalbandet Dynazty"
 • "Bland annat kommer de brittiska heavy metal-legendarerna Saxon."
 • "Det brittiska heavy metal-bandet Saxon besöker Blekinge i höst när bandet ger sig ut på ny turné."
 • "He managed to make the double backflip 15 metres up in the air with his 200 kilo heavy snowmobile."
 • "Många av banden har liksom festivalens järngäng Sabaton rötterna i Dalarna, men festivalen får även besök av utländska band som det brittiska heavy metal-bandet Saxon, det danska rockbandet DAD och de finska Eurovision-vinnarna Lordi."
 • "Nu kommer de amerikanska heavy metal-rockarna W.A.S.P."
 • "Wikileaks has been under heavy fire since publishing 91,000 secret documents on the war in Afghanistan in July."
 • "Lordi debuterade i Finland 2002 med albumet ” Get heavy ” och har sedan dess gett ytterligare två album."

Vad betyder heavy inom generell ?

tung

heavy

heavies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet heavy har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt, media
vardagligt
vardagligt
vardagligt, media

Vanligast betydelse av ordet heavy inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Vanlig betydelse av ordet heavy inom vardagligt

an actor who plays villainous roles

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom vardagligt media

Översättningar

heavy

heavier
heaviest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet heavy

 • "He leaned back in his chair and let out a heavy sigh"
 • "a heavy load"
 • "lead is a heavy metal"
 • "heavy mahogony furniture"
 • "heavy work"
 • "heavy taxes"
 • "a heavy fine"
 • "heavy casualties"
 • "heavy losses"
 • "heavy rain"
 • "heavy artillery"
 • "heavy infantry"
 • "a heavy cruiser"
 • "heavy guns"
 • "heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries"
 • "heavy cream"
 • "a heavy black mark"
 • "a heavy heart"
 • "heavy news"
 • "a heavy silence"
 • "heavy eyelids"
 • "a heavy sky"
 • "a heavy blow"
 • "the fighting was heavy"
 • "heavy seas"
 • "heavy hydrogen"
 • "heavy water"
 • "Iago is the heavy role in `Othello'"
 • "a heavy coat"
 • "It was a heavy task, but we managed to get it ready in time"
 • "heavy smoker/drinker/sleeper"
 • "heavy sounds"
 • "a heavy truck"
 • "heavy machinery"
 • "a heavy pudding"
 • "a heavy grade"
 • "trees heavy with fruit"
 • "heavy breathing"
 • "heavy humor"
 • "a heavy sleep"

Ordet heavy har 32 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom trafik
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom militärväsen
 • Inom kläder
 • Inom media
 • Inom medicin
 • Inom dryck
 • Inom kemi
 • Inom alpin
 • Inom meteorologi
 • Inom kemi
 • Inom lingvistik
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom geografi
 • Inom vin
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom historia
 • Inom slang
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
geologi
trafik
vardagligt
teknik
militärväsen
kläder
media
medicin
dryck
kemi
alpin
meteorologi
kemi
lingvistik
generell
ALLMÄNT
geografi
vin
mat
generell
generell
generell
generell
generell
jordbruk
generell
generell
historia
slang
sjöfart
ekonomi
generell

Ordet heavy inom geologi

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom trafik

Översättningar

Svenska

Ordet heavy inom vardagligt

of comparatively great physical weight or density

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom teknik

unusually great in degree or quantity or number

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom militärväsen

of the military or industry; using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom kläder

having or suggesting a viscous consistency

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom media

wide from side to side

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom medicin

marked by great psychological weight; weighted down especially with sadness or troubles or weariness

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom dryck

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom kemi

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom alpin

darkened by clouds

Översättningar

Svenska

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom meteorologi

of great intensity or power or force

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom kemi

(physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight

Översättningar

Ordet heavy inom lingvistik

(of an actor or role) being or playing the villain

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom ALLMÄNT

made of fabric having considerable thickness

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom geografi

Översättningar

Synonymer till heavy

 • hard [ meteorologi ]

Ordet heavy inom vin

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom mat

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

full and loud and deep

Översättningar

Svenska

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

slow and laborious because of weight

Översättningar

Svenska

Synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

large and powerful; especially designed for heavy loads or rough work

Översättningar

Ordet heavy inom generell

dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal

Översättningar

Ordet heavy inom jordbruk

sharply inclined

Översättningar

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

full of; bearing great weight

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

requiring or showing effort

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom slang

lacking lightness or liveliness

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom sjöfart

(of sleep) deep and complete

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till heavy

Möjliga synonymer till heavy

Ordet heavy inom generell

The sound of running water broke through the heavy silence.

Översättningar

Synonymer till heavy

heavy

Adverb

Hur används ordet heavy

 • "time hung heavy on their hands"

Vad betyder heavy inom generell ?

slowly as if burdened by much weight