Wide

Namn

Översättningar

Hur används ordet Wide

 • "Satsningen skulle också kunna underlätta för lärarkåren, menar Jessica Wide ( S ) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden."
 • "Jessica Wide lämnar posten som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden för det nya uppdraget."
 • "Liza Lundberg tar över som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden efter Wide och Kenneth Wåhlberg tar över som ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden."
 • "Wide kommer dock stå kvar på fullmäktigelistan."
 • "Wide vill inte bli kommunalråd"
 • "Men nuvarande kommunalrådet Jessica Wide som ersatte Johnny Gahnshag i november kommer inte att stå till förfogande."
 • "Jessica Wide ( S ) blir nytt kommunalråd i Falu kommun."
 • "Tekniken kallas för Lo-Ra-Wan eller Long Range Wide Area Network och går ut på att batteridrivna sensorer placeras ut och skickar signaler till en mottagare, som kan sitta upp till 15 km bort."
 • "En kritik som Ebrahim, enligt Jessica Wide ( S ) ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är ensam om bland ledamöterna."
 • "– Vapenindustrin är en manligt dominerad fråga och hela VM-bolaget är ganska mansdominerat, konstaterade Jessica Wide som är fullmäktigeledamot för S och också med i det socialdemokratiska kvinnoförbundet i Falun."

Diskussion om ordet Wide

wide

wider
Adjektiv

Hur används ordet wide

 • "granted him wide powers"
 • "the wide plains"
 • "a wide selection"
 • "wide roads"
 • "a wide necktie"
 • "wide margins"
 • "three feet wide"
 • "won by a wide margin"
 • "the current taste for wide trousers"
 • "the kick was wide"
 • "the arrow was wide of the mark"
 • "a claim that was wide of the truth"

Ordet wide har 6 betydelser

 • Inom slang
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom textil
 • Inom ALLMÄNT
slang
ALLMÄNT
anatomi
generell
textil
ALLMÄNT

Vad betyder wide inom slang ?

having great (or a certain) extent from one side to the other

Översättningar (inom slang)

Synonymer till wide (inom slang)

Möjliga synonymer till wide (inom slang)

Ordet wide inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Ordet wide inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till wide (inom anatomi)

Möjliga synonymer till wide (inom anatomi)

Ordet wide inom generell

great in degree

Översättningar (inom generell)

Ordet wide inom textil

having ample fabric

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till wide (inom textil)

Ordet wide inom ALLMÄNT

not on target

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till wide (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till wide (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet wide

wide

Adverb

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till wide (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet wide

 • "stand with legs wide apart"
 • "ran wide around left end"
 • "open your eyes wide"
 • "with the throttle wide open"
 • "the arrow went wide of the mark"
 • "wandered wide through many lands"
 • "he traveled widely"

Ordet wide har 4 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom anatomi
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
ALLMÄNT
anatomi
generell
lingvistik

Vad betyder wide inom ALLMÄNT ?

with or by a broad space

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till wide (inom ALLMÄNT)

Ordet wide inom anatomi

to the fullest extent possible

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till wide (inom anatomi)

Ordet wide inom generell

far from the intended target

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till wide (inom generell)

Ordet wide inom lingvistik

to or over a great extent or range; far

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till wide (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till wide (inom lingvistik)

Diskussion om ordet wide

Wide

Namn

Översättningar (inom lingvistik)

Diskussion om ordet Wide