expansiv

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet expansiv

 • "– Vi har en stor och expansiv industri i Sälenfjällen men det generar för lite pengar till kommunkassan, om man jämför med annan industri där man har helårsanställda, säger han."
 • "Trots att vindkraft är en expansiv bransch så har man inte hunnit med på utbildningssidan."
 • "Trots att vindkraft är en expansiv bransch så har man inte hunnit med på utbildningssidan."
 • "Riksbankschef Stefan Ingves, som inte ville röra räntan, räknar med att penningpolitiken blir expansiv ” under en period ”."
 • "Den utvecklingen väntas fortsätta, framför allt drivet av den amerikanska ekonomin med förväntningar om en expansiv finanspolitik och ökad tillväxt."
 • "– Vi har expansiv finanspolitik som driver på högkonjunkturen nästa år, säger Kristian Nilsson, biträdande prognoschef på Konjunkturinstitutet."
 • "Fast det finns skillnader i synen på hur expansiv penningpolitiken bör vara."
 • "Bedömningen från Riksbanken är att Sverige behöver ha en fortsatt så kallad ” expansiv penningpolitik ”, detta för att inflationen ska kunna stabiliseras nära målet."
 • "– Eftersom det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv, säger Riksbankschef Stefan Ingves."
 • "För att bibehålla den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt expansiv penningpolitik."

Diskussion om ordet expansiv

expansive

Adjektiv

Hur används ordet expansive

 • "Expansive materials"
 • "the expansive force of fire"
 • "an expansive lifestyle"
 • "wine made the guest expansive"

Ordet expansive har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom generell
teknik
generell

Ordet expansive inom generell

able or tending to expand or characterized by expansion

impressive in scale

(psychiatry) marked by exaggerated feelings of euphoria and delusions of grandeur

friendly and open and willing to talk

(inom generell)

Diskussion om ordet expansive