omfattande

Adverb

Synonymer till omfattande

Hur används ordet omfattande

 • "En omfattande sökinsats, med flera patruller och även hundpatruller, sattes igång."
 • "När den omfattande renoveringen ska sätta igång kan landstingsledningen inte svara på i dag."
 • "Den röntgenundersökning som gjordes var inte tillräckligt omfattande trots att helkroppsröntgen var beställd och misstaget uppdagades inte förrän långt senare."
 • "Nu utreds hur omfattande skadorna kunde ha blivit."
 • "SVT Nyheter Blekinge har i veckan avslöjat omfattande kritik mot hur de två HVB-hemmen i Fur drivs."
 • "– Det handlar om ett väldigt omfattande filmmaterial, bland annat på övergreppen."
 • "Jag har under mina år aldrig upplevt så omfattande problem som vädret medförde, säger Mats Knutsson, trafikchef på Bergkvarabuss."
 • "Den omfattande utredningen mot den idrottsprofil som i många år misstänks ha torterat ungdomar och sedan filmat övergreppen växer."
 • "Normalt sett är regnperioden i Thailand över i slutet av november, men sedan nyår har tio provinser drabbats av omfattande regn med översvämningar som följd."
 • "Den döde mannen i vattnet i småbåtshamnen i Karlskrona hade omfattande skador på kroppen."

Vad betyder omfattande inom generell ?

; som omfattar mycket med stort omfång eller av stor betydelse

Diskussion om ordet omfattande

omfattande

Adjektiv

Hur används ordet omfattande

 • "Och Wijkman och Rockström är övertygade om att det inte går att vänta på att politikerna skall komma överens om omfattande avtal."
 • "Han säger dock att det är ett omfattande material från kvinnor som bor i Mellansverige och södra Sverige."
 • "Efter mordet i onsdags på en av de främsta oppositionspolitikerna, människorättsadvokaten Chokri Belaid, ledare för Demokratiska patrioters parti på vänsterflanken, har omfattande protester och våldsamheter präglat hela landet."
 • "– Vi gör vad vi kan för att tågen skall vara i gott skick, SJ har satsat 100-tals miljoner kronor på ökat fordonsunderhåll under senare år och vi utreder en omfattande teknisk upprustning av SJ 2000-tågen."
 • "Även i Tunis genomfördes omfattande protester."
 • "I den aktuella studien granskade forskarna uppgifter från 61 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län som fick besvara en omfattande enkät om sina mat- och dryckesvanor."
 • "Utställningen är en sammanställning av hans omfattande verk."
 • "En omfattande immigrationsreform."
 • "Det var inte svårt att få nytt arbete, men för mig väntade en omfattande operation åtföljd av cellgiftsbehandling och konvalescens."
 • "Grunden i hans argumentation handlar om att ett så omfattande paradigmskifte som Fidesz genomför innebär konflikter."
 • "En omfattande sökinsats, med flera patruller och även hundpatruller, sattes igång."
 • "När den omfattande renoveringen ska sätta igång kan landstingsledningen inte svara på i dag."
 • "Den röntgenundersökning som gjordes var inte tillräckligt omfattande trots att helkroppsröntgen var beställd och misstaget uppdagades inte förrän långt senare."
 • "Nu utreds hur omfattande skadorna kunde ha blivit."
 • "SVT Nyheter Blekinge har i veckan avslöjat omfattande kritik mot hur de två HVB-hemmen i Fur drivs."
 • "– Det handlar om ett väldigt omfattande filmmaterial, bland annat på övergreppen."
 • "Jag har under mina år aldrig upplevt så omfattande problem som vädret medförde, säger Mats Knutsson, trafikchef på Bergkvarabuss."
 • "Den omfattande utredningen mot den idrottsprofil som i många år misstänks ha torterat ungdomar och sedan filmat övergreppen växer."
 • "Normalt sett är regnperioden i Thailand över i slutet av november, men sedan nyår har tio provinser drabbats av omfattande regn med översvämningar som följd."
 • "Den döde mannen i vattnet i småbåtshamnen i Karlskrona hade omfattande skador på kroppen."

Vad betyder omfattande inom bildligt ?

; som omfattar mycket med stort omfång eller av stor betydelse

Relaterat till omfattande

fullständighet

allmängiltighet

storlek

rymd

helhet

sammanslagning

storlek

Diskussion om ordet omfattande

omfatta

omfattar
omfattade
omfattat
Verb

Hur böjs ordet omfatta på svenska?

Presens: omfattar
Preteritum: omfattade
Supinum: omfattat

Hur används ordet omfatta

 • "I oktober bad Pakistan schweiziska myndigheter utreda presidentens misstänkta penningtvätt, som tros omfatta motsvarande omkring 75 miljoner kronor."
 • "De 18 städer, som beräknas omfatta runt 900 000 invånare och ska bli så kallade fredliga zoner, är utvalda så att regeringspartiet ARENA och oppositionspartiet FMLN har styret i åtta var."
 • "Men sänkningen skulle bara omfatta tvååringarna."
 • "Projektet utarbetades i slutet av förra året och ska före sommaren omfatta 18 städer."
 • "Demonstrationerna har breddats till att omfatta allt från korruption till misshushållning med statliga medel."
 • "Demonstrationerna har breddats till att omfatta allt från korruption till misshushållning med statliga medel."
 • "Först vid halvårsskiftet 2014 kan trängselskatten i Göteborg komma att omfatta även utländska fordon."
 • "Antikorruptionsarbete måste, som Erik Amnå uttryckte det på gårdagens presskonferens, omfatta alla både på bredden och på djupet."
 • "Det ska alltså även omfatta primärvårdspatienter där det är utfärdat vårdintyg i hemmet."
 • "Lagen sägs omfatta omkring 25 000 människor, främst sådana som begått brott som minderåriga men också kvinnor med minderåriga barn"
 • "Flygverksamheten kommer omfatta målbogsering, transport av materiel ochpersonal, beredskap för medicinsk evakuering samt taktiska övningar."
 • "Därför beslutar HaV att förbudet även ska omfatta detta fiske efter skarpsill i området i Östersjön."
 • "En ny typ av värnplikt kan i framtiden komma att omfatta kanske ett par tusen ungdomar varje år."
 • "Enligt SvD kan den årliga mönstringen i det system som utredningen tänker föreslå omfatta cirka 10 000 personer, inklusive dem som tänker göra den frivilliga militära utbildningen."
 • "Däremot har ärendet omrubricerats till att också omfatta brott mot aktiebolagslagen."
 • "Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en föreståndares utbidning omfatta åtminstone 180 högskolepoäng."
 • "Provtagningen för dem som druckit det tidigare förorenade vattnet från vattenverket i Kallinge utvidgades på måndagen till att omfatta alla som vill testa sig."
 • "Vi vill att förhandlingarna ska omfatta akutsjukvård, ambulanstransporter och BB, säger Bo Sandquist."
 • "Projektet kommer att omfatta både lagidrotter och individuella idrotter."
 • "– Det jag vill se är om hovrätten kan finna att uppsåtet även kan omfatta mord."

Ordet omfatta har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom generell
religion
generell

Vad betyder omfatta inom religion ?

innehålla, inkludera, bestå av

Översättningar (inom religion)

Synonymer till omfatta (inom religion)

Vanlig betydelse av ordet omfatta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till omfatta (inom generell)

Diskussion om ordet omfatta