utbredd

Adjektiv

Synonymer till utbredd

Hur används ordet utbredd

 • "Ramphele syftade på sin egen generation och radade upp politiska misslyckanden sedan 1994; utbredd korruption, ett svagt utbildningssystem, marginaliseringen av stora delar av befolkningen och en emellanåt förvirrad utrikespolitik."
 • "Men misstron mot projektet är utbredd."
 • "” Det är beklagligt, när vi närmar oss tiden då konklaven inleds, att det förekommer utbredd spridning av ofta obekräftade, okontrollerbara eller fullkomligt falska nyhetsrapporter som allvarligt skadar personer eller institutioner ”, deklarerade Vatikanen i ett uttalande i lördags."
 • "– Det finns en utbredd oro."
 • "I år har vi sett utbredd laxdöd i bland annat Mörrumsån, Dalälven och Umeälven, säger Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxälvar i samverkan."
 • "Orsaken var, enligt kommunen, utbredd missbelåtenhet med hur skärgårdsanläggningen skötts."
 • "Under nästa år ska länsstyrelsen skapa sig en tydligare bild av hur utbredd sexhandeln i länet är."
 • "Enligt Sarah Bengtsson, som sitter i gymnasieskolans elevråd, finns en utbredd kritik mot skolmaten som serveras."
 • "De kräver mer forskning efter utbredd laxdöd"
 • "Slutsatsen av rapporten är att den svarta marknaden av tobaksprodukter är utbredd i Blekinge – och tillgången på olaglig tobak är stor."
 • "Den interna kritiken mot ledningen för Karlskrona kommuns nya tillväxtavdelning och chefen Thomas Johansson är utbredd, visar en kartläggning som SVT Nyheter Blekinge gjort."
 • "För att få en bild av hur utbredd smittan är i länet och för att förbereda för en allmän antikroppstestning i höst, börjar Region Blekinge testa blodgivarna i Blekinge."
 • "– Det innebär att vi inte kan se att vi har någon utbredd smitta av covid-19 på avdelningen, utöver den personal som sedan tidigare konstaterats ha blivit sjuk, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö."

Vad betyder utbredd inom bildligt ?

; som sprida|spridits på många håll

Relaterat till utbredd

spridning

Diskussion om ordet utbredd

utbredd

Uttrycksadjektiv

Översättningar

Hur används ordet utbredd

 • "– Det finns en utbredd oro."
 • "I år har vi sett utbredd laxdöd i bland annat Mörrumsån, Dalälven och Umeälven, säger Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxälvar i samverkan."
 • "Orsaken var, enligt kommunen, utbredd missbelåtenhet med hur skärgårdsanläggningen skötts."
 • "Under nästa år ska länsstyrelsen skapa sig en tydligare bild av hur utbredd sexhandeln i länet är."
 • "Enligt Sarah Bengtsson, som sitter i gymnasieskolans elevråd, finns en utbredd kritik mot skolmaten som serveras."
 • "De kräver mer forskning efter utbredd laxdöd"
 • "Slutsatsen av rapporten är att den svarta marknaden av tobaksprodukter är utbredd i Blekinge – och tillgången på olaglig tobak är stor."
 • "Den interna kritiken mot ledningen för Karlskrona kommuns nya tillväxtavdelning och chefen Thomas Johansson är utbredd, visar en kartläggning som SVT Nyheter Blekinge gjort."
 • "För att få en bild av hur utbredd smittan är i länet och för att förbereda för en allmän antikroppstestning i höst, börjar Region Blekinge testa blodgivarna i Blekinge."
 • "– Det innebär att vi inte kan se att vi har någon utbredd smitta av covid-19 på avdelningen, utöver den personal som sedan tidigare konstaterats ha blivit sjuk, säger smittskyddsläkare Bengt Wittesjö."

Vad betyder utbredd inom generell ?

; som sprida|spridits på många håll

Diskussion om ordet utbredd

utbreda

utbreder
utbredde
utbrett
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utbreda på svenska?

Presens: utbreder
Preteritum: utbredde
Supinum: utbrett

Hur används ordet utbreda

 • "Enligt rådande rovdjurspolitik ska länsstyrelsen ge vargen möjlighet att utbreda sig i södra Sverige."
 • "Rådet, som är ett samverkansorgan mot ekonomisk brottslighet där flera stora myndigheter ingår, ser en klar trend utbreda sig och framhåller att Sverige av tradition inte förknippas med låg beskattning."

Vad betyder utbreda inom vardagligt ?

sprida

Relaterat till utbreda

stil

avstånd

vågräthet

storlek

vidd

utvidgning

rymd

storlek

ökning

rakhet

spridning

Diskussion om ordet utbreda