blister

blister
blistered
blistered
Verb

Översättningar

Synonymer till blister

Hur används ordet blister

  • "Her feet blistered during the long hike"
  • ""blistering criticism; whipping comments""

Ordet blister har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom politik
generell
politik

Vad betyder blister inom generell ?

get blistery

Översättningar (inom generell)

Ordet blister inom politik

scorch with words;

Översättningar (inom politik)

Synonymer till blister (inom politik)

Möjliga synonymer till blister (inom politik)

Diskussion om ordet blister

blistering

Substantiv

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till blistering

Diskussion om ordet blistering

blistering

Adjektiv

Hur används ordet blistering

  • "blistering criticism"
  • "blistering sun"
  • "a blistering pace"

Ordet blistering har 3 betydelser

  • Inom sociologi
  • Inom slang
  • Inom juridik
sociologi
slang
juridik

Ordet blistering inom sociologi

Översättningar (inom sociologi)

Synonymer till blistering (inom sociologi)

Möjliga synonymer till blistering (inom sociologi)

Ordet blistering inom slang

hot enough to raise (or as if to raise) blisters

Översättningar (inom slang)

Synonymer till blistering (inom slang)

Möjliga synonymer till blistering (inom slang)

Ordet blistering inom juridik

very fast

Översättningar (inom juridik)

Diskussion om ordet blistering