roly-poly

roly-polies
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till roly-poly

Ordet roly-poly har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mat
  • Inom slang
  • Inom botanik
generell
mat
slang
botanik

Vad betyder roly-poly inom generell, generell, generell ?

(British) pudding made of suet pastry spread with jam or fruit and rolled up and baked or steamed

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till roly-poly (inom generell)

Möjliga synonymer till roly-poly (inom generell)

Ordet roly-poly inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Ordet roly-poly inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till roly-poly (inom slang)

Ordet roly-poly inom botanik

buske i bollform som drivs runt av vinden

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till roly-poly (inom botanik)

Diskussion om ordet roly-poly

roly-poly

Adjektiv

Översättningar (inom botanik)

Diskussion om ordet roly-poly