rotund

Adjektiv

Synonymer till rotund

Hur används ordet rotund

  • "the rotund and reverberating phrase"
  • "rotund tones"

Ordet rotund har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom mat
  • Inom generell
politik
ALLMÄNT
mat
generell

Ordet rotund inom politik

Översättningar (inom politik)

Möjliga synonymer till rotund (inom politik)

Ordet rotund inom ALLMÄNT

spherical in shape

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rotund (inom ALLMÄNT)

Ordet rotund inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till rotund (inom mat)

Möjliga synonymer till rotund (inom mat)

Ordet rotund inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till rotund (inom generell)

Diskussion om ordet rotund