hefty

heftier
heftiest
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet hefty

  • "a hefty athlete"
  • "a hefty dictionary"
  • "I received a hefty bonus"

Ordet hefty har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom norgespec
  • Inom dryck
  • Inom generell
politik
norgespec
dryck
generell

Ordet hefty inom politik

Översättningar (inom politik)

Ordet hefty inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till hefty (inom norgespec)

Möjliga synonymer till hefty (inom norgespec)

Ordet hefty inom dryck

of considerable weight and size

Översättningar (inom dryck)

Möjliga synonymer till hefty (inom dryck)

Ordet hefty inom generell

Översättningar (inom generell)