Stout

Namn [-]

Översättningar

Vad betyder Stout inom dryck ?

Fotograf: Wikipedia
Stout är en mörk, nästan svart överjäst öltyp som är vanlig i Storbritannien och på Irland. Kännetecknande är att en förhållandevis stor mängd rostad malt, samt rostat omältat korn, används i bryggprocessen, därav den mörka färgen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Stout

Översättningar

stout

stouter
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stout

  • "stout seamen"
  • "A stout old gentleman"
  • "a stout meal"

Ordet stout har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
  • Inom politik
  • Inom generell
medicin
vardagligt
politik
generell

Ordet stout inom medicin

Översättningar

Möjliga synonymer till stout

Ordet stout inom vardagligt

euphemisms for `fat'

Översättningar

Synonymer till stout

Möjliga synonymer till stout

Ordet stout inom politik

having rugged physical strength; inured to fatigue or hardships

Översättningar

Svenska

Synonymer till stout

Möjliga synonymer till stout

Ordet stout inom generell

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stout

stout

stouts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder stout inom dryck ?

strong dark heavy-bodied porter

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stout

Stout

Namn

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska