lapidary

lapidaries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till lapidary

Ordet lapidary har 2 betydelser

  • Inom mineral
  • Inom generell
mineral
generell

Ordet lapidary inom mineral

Översättningar (inom mineral)

Svenska

Ordet lapidary inom generell

an expert on precious stones and the art of cutting and engraving them

a skilled worker who cuts and engraves precious stones

Synonymer till lapidary (inom generell)

Uttryck till lapidary (inom generell)

Diskussion om ordet lapidary

lapidary

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet lapidary

  • "the ring is of no lapidary value - Lord Byron"
  • "lapidary art"

Ordet lapidary har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet lapidary inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till lapidary (inom juridik)

Ordet lapidary inom generell

träffande, korthuggen

of or relating to precious stones or the art of working with them

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet lapidary