break through

broken through
break through
broke through
Verb

Översättningar

Synonymer till break through

Hur används ordet break through

  • "The sun broke through the clouds"

Ordet break through har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom kemi
  • Inom generell
bildligt
kemi
generell

Ordet break through inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till break through (inom bildligt)

Ordet break through inom kemi

pass through, as through a barrier

Synonymer till break through (inom kemi)

Ordet break through inom generell

penetrate

Synonymer till break through (inom generell)

Uttryck till break through (inom generell)

Diskussion om ordet break through

  • - 2008-10-09

    slår igenom [slå:rij'e:nåm] slog slagit slå verb bli känd; märkas