breakthrough

breakthroughs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till breakthrough

Ordet breakthrough har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Vad betyder breakthrough inom juridik ?

making an important discovery

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till breakthrough (inom juridik)

Möjliga synonymer till breakthrough (inom juridik)

Ordet breakthrough inom generell

a penetration of an enemy's defense in depth and strength

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till breakthrough (inom generell)

Diskussion om ordet breakthrough