murky

murkier
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till murky

Hur används ordet murky

  • "murky waters"
  • "a murky dungeon"
  • "Murky rooms lit by smoke-blackened lamps"

Ordet murky har 3 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom vin
  • Inom generell
meteorologi
vin
generell

Ordet murky inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till murky (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till murky (inom meteorologi)

Ordet murky inom vin

so shaded as to be dark or gloomy

Översättningar (inom vin)

Synonymer till murky (inom vin)

Möjliga synonymer till murky (inom vin)

Ordet murky inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet murky