kväve

kvävet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • N  [ förkortning ]
 • nitrogen  [ kemi ]
 • azote  [ norgespec ]

Hur används ordet kväve

 • "Chili vill inte gödslas med så mycket kväve."
 • "Men vi måste också göra saker på hemmaplan och det handlar om hur vi ska få ett jordbruk som läcker mindre kväve och fosfor och hur vi ska se till att de svenska reningsverken håller hög standard."
 • "Stora mängder kväve och fosfor följde då med i flodvågen från ett översvämmat Europa."
 • "ALINGSÅS : Sjön Anten är förorenad av kväve och fosfor."
 • "Risken för gödningschock beror främst på flodvattnets stora doser av kväve."
 • "Men undvik matnässlor vid gödselhögen eller dasset – de innehåller för mycket kväve."
 • "Enskilda avlopp står för utsläpp av 287 ton fosfor och 2 900 ton kväve per år vilket bidrar till övergödning av vattendrag."
 • "Enskilda avlopp står för utsläpp av 287 ton fosfor och 2 900 ton kväve per år vilket bidrar till övergödning av vattendrag."
 • "När avfall bryts ned bildas deponigas som bland annat består av metangas, koldioxid och kväve."
 • "Målen rör minskningar av tillförsel av kväve och fosfor samt när egentliga Östersjön, Öresund och Kattegatt ska vara återställda från övergödning."

Vad betyder kväve inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
en gas som finns i inandningsluften. Grundämne med atomnummer 7, kemiskt tecken N, atomvikt 14.0067, smältpunkt -209.86 grader, kokpunkt -195.8 grader. Upptäckt år 1772 av D. Rutherford http://sv.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A4ve

Möjliga synonymer till kväve

Relaterat till kväve

luft

Diskussion om ordet kväve